Anatolia Aspen

Rectified, Glazed Porcelain Tile

4x24, 6x36, 8x48